сервиз

Компресори в зона с газопровод

                          Cubogas 2A:                                                              Cubogas 2B:                                                      Cubogas 4B:

 

                                                      

 

- Мощност: 37 - 110 kW.                                            - Мощност: до 250 kW.                                       - Мощност: 200 - 600 kW.                                     

- Входно налягане: 0.5 - 100 bar.                             - Входно налягане: 0.5 - 100 bar.                       - Входно налягане: 1 - 100 bar.

- Капацитет: 100 - 1900 Sm3/h.                                 - Капацитет: 300 - 4000 Sm3/h.                            - Капацитет: 600 - 9800 Sm3/h.

CUBOGAS 2A - Product information                 CUBOGAS 2B - Product information                   CUBOGAS 4B - Product information