сервиз

Контакти

Дежурен телефон в работно и извън работно време:

+359 (0) 2 920 35 41

 

Централен офис:

1510 София, България

кв. "Хаджи Димитър"

ул. "Васил Кънчев" №26

Бизнес център "Стефан Караджа"

Вход Г, Етаж 6, Офис 28

тел. +359 (0) 2 920 35 41

office@nsys-bg.com

 

Отдел Администрация и Счетоводство:

administration@nsys-bg.com

 

Заявки за сервизна дейност:

тел. +359 (0) 2 920 35 41

service@nsys-bg.com

Online заявка за сервизна дейност