сервиз

ЕСФП "ОЙЛ СИС Self Service"

„ОЙЛ СИС Self Service“ е система за самооблсужване за бензиностанция. Нейното функциониране позвоялява изцяло работа без персонал и възможност за изпозлване на банкноти и банкови карти. ЕСФП позволява денонощен контрол, чрез вградена камера, както и сигнализация и известяване при всички възможни опити за манипулация на системата или колонките. 

 

ФУНКЦИНАЛНИ ПРЕДИМСТВА 

 • Възможност за работа с всчики одобрени нивомерни системи на Българския пазар;

 • Възможност за поръчка на КИОСК само с банкнотен аксептор без банков терминал;

 • Възможност за бързо преминаване от режим самообслужване в режим каса с оператор. което позволява системата да се ползва за плащане на сметки на форкорт;

 • Видеонаблюдение и запис прези интернет или в локалната мрежа;

 • Възможнст за работа само с една от колонките на обекта, което позвоялва само определна колонка да работи на самообслужване, докато другите могат да работят с персонал;

 • Възможност за ползване на банкови карти с чип и безжични банкови карти;

 • Следене на ниво в резервоар, както и опити за интервенция и самоблокиране на функционалност;

 • Възможност за връзка с централен сървър, както и офис компютър за справки в реално време;

 • Вграден бар код скенер за сканиране на платежни ваучери за зареждане;

 • Възможност за използване на над 500 метра хартиена ролка;

 • Възможност за издаване на фактура при наличие на данните в базата данни;

 • Възможност за работа с повече от една колонка с избор на колонката преди зареждане;

 • Автономно захранване и следене на отпадане на входящо напрежение или опити за отваряне на кутията;

 • Възможносат за добавяне на sms известяване;

 За изготвяне на ценова оферта, моля обърнете се към нашия търговски отдел!